Yönetim Kurulu
Başkan Dr. Alper Ata
Başkan Yardımcısı Dr. Erdinç Nayır
Dernek Sekreteri Dr. Ali Murat Sedef
Dernek Saymanı Dr. Umut Dişel
Üye Dr. Tarık Salman
Üye Dr. Cem Mirili
Üye Dr. Süleyman Erdoğdu
© 2020   |    Akdeniz Onkoloji Derneği   |   Tüm Hakları Saklıdır
 
Arkadyas Bilişim Hizmetleri
Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır